ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Βάσεις δεδομένων » Zotero
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα
Εισηγήσεις
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis
Βάσεις δεδομένων
Ιστοσελίδες
Φιλολογικά Αν. Αττικής
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


Ψηφιακή βιβλιοθήκη: zotero

Λάμπρος Πόλκας

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη zotero αποδελτιώνω βιβλιογραφικές αναφορές για ερευνητικά και διδακτικά θέματα σχετικά με τις ψηφιακές κλασικές σπουδές.

 


H πρόσβαση στα περιεχόμενα της ψηφιακής βιβλιοθήκης "zotero" είναι δυνατή με κλικ στην επόμενη διεύθυνση:

"zotero"