ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Scoopit
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα σε τόμους
¶ρθρα σε περιοδικά
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Εισηγήσεις
Συνέδρια
Ημερίδες
Σεμινάρια
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis σχολικά
Wikis ΚΣΕ
Zotero
Flickr
Scoopit
Ιστοσελίδες
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


"Philologia": Συναθροιστής περιεχομένου

Λάμπρος Πόλκας

Στον συναθροιστή περιεχομένου του Scoopit "Philologia" συγκεντρώνω αξιόπιστο υλικό, το οποίο και σχολιάζω, σχετικά με την έρευνα και την εφαρμογή των ψηφιακών, ανθρωπιστικών και κλασικών, σπουδών και το μοιράζομαι με άλλους χρήστες στο διαδίκτυο.

 

 


H πρόσβαση στα περιεχόμενα του συναθροιστή περιεχομένου "philologia" είναι δυνατή με κλικ στην επόμενη διεύθυνση:

"Philologia"