ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Φιλοσοφικός λόγος
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα
Εισηγήσεις
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis
Βάσεις δεδομένων
Ιστοσελίδες
Φιλολογικά Αν. Αττικής
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


Φιλοσοφικός Λόγος (Γ λυκείου)

Λάμπρος Πόλκας

Η ιστοσελίδα "Φιλοσοφικός λόγος" περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας του Φιλοσοφικού λόγου, με κείμενα του Πλάτωνα ("Πρωταγόρας" -"Πολιτεία") και του Αριστοτέλη ("Ηθικά Νικομάχεια"- "Πολιτικά"), που διδάσκω στη Γ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών.

 

 


Η ιστοσελίδα λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα είδος ψηφιακής βιβλιοθήκης, καθώς, εκτός από την επίσημη διδακτέα ύλη, περιλαμβάνει κείμενα υποστήριξης και γενικότερης πληροφόρησης σχετικά με τα διδασκόμενα κείμενα, στα οποία οι μαθητές εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το εκπαιδευτικό, εξάλλου, υλικό προσφέρεται συχνά πολυτροπικά (με εικόνες και βίντεο).

Επιδιώκεται, γενικά, οι μαθητές να αποφεύγουν την αποστήθιση και να οικειοποιούνται, με δημιουργικό και κριτικό τρόπο, φιλοσοφικές έννοιες και προβλήματα.