ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Βιβλία-μελέτες
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα σε τόμους
¶ρθρα σε περιοδικά
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Εισηγήσεις
Συνέδρια
Ημερίδες
Σεμινάρια
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis σχολικά
Wikis ΚΣΕ
Zotero
Flickr
Scoopit
Ιστοσελίδες
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


Κατάλογος βιβλίων και μελετών (έντυπων και ψηφιακών)

Λάμπρος Πόλκας

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται, σε καταλογική μορφή, η προσωπική μου εργογραφία (έντυπη και ψηφιακή), με βιβλία και μελέτες. Κάποια δημοσιεύματα περιλαμβάνονται σε ενότητες της παρούσας ιστοσελίδας.

 


ΒΙΒΛΙΑ:

 


ΜΕΛΕΤΕΣ (σε ψηφιακή μορφή):

  • 2015Προσαρμογή της γενικής μελέτης για το πλαίσιο αρχών αξιολόγησης και κωδικοποίησης για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας-Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. (Διατίθεται με άδεια σε ψηφιακή μορφή).
  • 2015Πορίσματα από τις αξιολογήσεις διδακτικών σεναρίων και τις μελέτες περίπτωσης εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. (Διατίθεται με άδεια σε ψηφιακή μορφή).