ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Εφαρμογής
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα σε τόμους
¶ρθρα σε περιοδικά
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Εισηγήσεις
Συνέδρια
Ημερίδες
Σεμινάρια
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis σχολικά
Wikis ΚΣΕ
Zotero
Flickr
Scoopit
Ιστοσελίδες
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


Αναθεώρηση κειμένων σε περιβάλλον wiki

Λάμπρος Πόλκας

Από τον τόμο Φ. Γούσιας (επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου "Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ". Αθήνα, 22 και 23 Νοεμβρίου 2014.

Με την αξιοποίηση του wiki επιχειρείται στο σενάριο αυτό η μετατόπιση του κέντρου βάρους της παραγωγής λόγου των μαθητών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β λυκείου από την άπαξ σύνταξη των κειμένων και την οριστική διόρθωση-αξιολόγησή τους από τον εκπαιδευτικό στη συνεργατική αναθεώρησή τους από τους ίδιους τους μαθητές, τη συνεπεξεργασία και επιμέλεια, μέχρι την τελική δημόσια έκδοση. Το σενάριο αυτό, αφού συντάχθηκε από τον γράφοντα, εφαρμόστηκε σταδιακά κατά το σχολικό έτος 2011-12 σε μαθήτριες και μαθητές της Β τάξης (Γενικής Παιδείας) του 1ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας.

 

 


Πρόσβαση στο κυρίως κείμενο της εισήγησης με κλικ στον έντιτλο σύνδεσμο:
 
Αναθεώρηση κειμένων σε περιβάλλον wiki