ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Ιστολόγια » ephilology
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι: από τα κείμενα στις οθόνες

Ιστολόγιο με αποσπάσματα από αρχαιόθεμα και αρχαιόμυθα έργα του ελληνορωμαϊκού κόσμου, που έχουν παρουσιαστεί στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση.


Το ιστολόγιο εξυπηρέτησε ανάγκες προγράμματος (project) του Πρώτου Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αθηνών κατά το σχολικό έτος 2012-13.Αντιπροσωπευτικά ερωτήματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος:
  • Είναι δυνατόν σήμερα η κινούμενη εικόνα να αποδώσει αξιόπιστα τα πολυεπίπεδα και πολυπρισματικά κείμενα της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας;
  • Ενισχύει ή μειώνει τη σχέση μας με την πολιτιστική μας κληρονομιά η μετακίνηση από τον λόγο-σκέψη στην όψη-θέαση;
  • Ποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις συμβαίνουν όταν ένα αρχαιογνωστικό θέμα μεταφέρεται από το κείμενο στην οθόνη;
  • Ποια θέματα, πρόσωπα, πράγματα (ιστορικά, λογοτεχνικά μυθολογικά) και ποιες περίοδοι του ελληνορωμαϊκού κόσμου ευνοήθηκαν και ευνοούνται στη μεταφορά τους στην οθόνη, και γιατί;
  • Ποια στάση τηρεί, η πρέπει να τηρεί, το σχολείο απέναντι στην ολοένα αυξανόμενη διάδοση των προϊόντων της πολιτιστικής βιομηχανίας του αρχαιόθεμου ή αρχαιόμυθου κινηματογράφου;