ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Ιστολόγια
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα
Εισηγήσεις
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis
Βάσεις δεδομένων
Ιστοσελίδες
Φιλολογικά Αν. Αττικής
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


Αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι: από τα κείμενα στις οθόνες

Λάμπρος Πόλκας

Ιστολόγιο με αποσπάσματα από αρχαιόθεμα και αρχαιόμυθα έργα του ελληνορωμαϊκού κόσμου, που έχουν παρουσιαστεί στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση.

 

 

 


Το ιστολόγιο εξυπηρέτησε ανάγκες προγράμματος (project) του Πρώτου Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αθηνών κατά το σχολικό έτος 2012-13. Αντιπροσωπευτικά ερωτήματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος:

  • Είναι δυνατόν σήμερα η κινούμενη εικόνα να αποδώσει αξιόπιστα τα πολυεπίπεδα και πολυπρισματικά κείμενα της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας;
  • Ενισχύει ή μειώνει τη σχέση μας με την πολιτιστική μας κληρονομιά η μετακίνηση από τον λόγο-σκέψη στην όψη-θέαση;
  • Ποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις συμβαίνουν όταν ένα αρχαιογνωστικό θέμα μεταφέρεται από το κείμενο στην οθόνη;
  • Ποια θέματα, πρόσωπα, πράγματα (ιστορικά, λογοτεχνικά μυθολογικά) και ποιες περίοδοι του ελληνορωμαϊκού κόσμου ευνοήθηκαν και ευνοούνται στη μεταφορά τους στην οθόνη, και γιατί;
  • Ποια στάση τηρεί, η πρέπει να τηρεί, το σχολείο απέναντι στην ολοένα αυξανόμενη διάδοση των προϊόντων της πολιτιστικής βιομηχανίας του αρχαιόθεμου ή αρχαιόμυθου κινηματογράφου;