ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Διαγλωσσική
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Διάλογοι για τη μετάφραση των κλασικών κειμένων

Σε τέσσερις σύντομους διαλόγους ο Oliver Taplin (ομότιμος καθηγητής κλασικών σπουδών στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης) και η Lorna Hardwick (καθηγήτρια κλασικών σπουδών και διευθύνουσα του προγράμματος "η πρόσληψη των κλασικών κατά τον ύστερο εικοστό αιώνα στην αγγλική ποίηση και το δράμα") συζητούν θέματα σχετικά με τη μετάφραση των αρχαίων ελλήνων και ρωμαίων συγγραφέων και την πρόσληψή τους από τα σύγχρονα ακροατήρια.

Το υλικό που παρουσιάζεται στη συνέχεια προέρχεται από το πρόγραμμα "podcasts from the University of Oxford".


Εξετάζοντας τεχνικές, φιλοσοφικές και λογοτεχνικές όψεις του μεταφραστικού ζητήματος οι δύο συνομιλητές εστιάζουν τη συζήτησή τους στα τέσσερα επόμενα θέματα:

1

Υπάρχει κάποιο θεμελιώδες νόημα στη μετάφραση;  

2

Υπήρξε ποτέ πιστή μετάφραση;

3

Μπορεί να μεταφραστεί η ποίηση;

4

Ποιος μεταφράζει και για ποιον;