ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Εφαρμογής
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα
Εισηγήσεις
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis
Βάσεις δεδομένων
Ιστοσελίδες
Φιλολογικά Αν. Αττικής
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες στην ομηρική Οδύσσεια και στον Κάφκα

Λάμπρος Πόλκας

Διαβάστηκε για πρώτη φορά σε επιμορφωτική ημερίδα που συνδιοργάνωσαν το ΚΕΓ με την ΠΕΦ (στην Αθήνα 8-9 Οκτωβρίου 1999), στο πλαίσιο προβολής και ενίσχυσης της διδασκαλίας του σχολικού εγχειριδίου Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία. Ανθολόγιο Μεταφράσεων (έκδ. του ΚΕΓ και του ΟΕΔΒ: 1998), στη σύνταξη του οποίου είχα συμμετάσχει. Θέμα της ημερίδας: ''Η διδασκαλία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση''.

Σήμερα, η εισήγηση φιλοξενείται στο διαδίκτυο, στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Λογοτεχνικών και Κριτικών Κειμένων του ΚΕΓ. Σε έντυπη μορφή έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό της ΠΕΦ Φιλολογική, τχ. 69 (1999): 5-12.

 


Ενισχύεται η συγκριτική ανάγνωση του επεισοδίου των Σειρήνων της ομηρικής Οδύσσειας (μ 37-54,  μ 154-200, πρβλ. ψ 326) με την ομόθεμη πρόζα του Κάφκα ''Η σιωπή των Σειρήνων", η οποία φιλοξενείται στο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Λυκείου, Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία Ανθολόγιο Μεταφράσεων (στο εξής ΝΕΛ, σσ. Β 12/255-257). Ειδικότερα, εντοπίζονται χαρακτηριστικές αναλογίες, αβεβαιότητες και αμφισημίες, οι οποίες επιτρέπουν συγκλίσεις και χαρακτηριστικές αποκλίσεις ανάμεσα στις δύο διηγήσεις, και επιδέχονται διπλές ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Πρόσβαση για ανάγνωση στο κυρίως κείμενο της εισήγησης με κλικ στον έντιτλο σύνδεσμο:
 

Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες στην ομηρική Οδύσσεια και στον Κάφκα