ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » ΚΕΓ
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Διδακτικές δοκιμές (ενδογλωσσική μετάφραση)

Λάμπρος Πόλκας

Στην ενότητα αυτή καλύπτονται θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της μετάφρασης των αρχαιοελληνικών κειμένων.

Τα σχετικά κείμενα είναι ήδη δημοσιευμένα στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ενότητα Ενδογλωσσική μετάφραση.


 

Θεωρητικές προτάσεις

Απορίες και προτάσεις για την εξέταση της μετάφρασης στο "αδίδακτο" κείμενο στο Λύκειο

Πρακτικές εφαρμογές (ποίηση)

Οδύσσεια: Αλκίνου Απόλογοι, ραψ. ι (1-38)