ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Κλασικά
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Υπολoγιστές στις κλασικές σπουδές

Στο ειδικό τεύχος 91(6), του 1998, του περιοδικού Classical World, περιλαμβάνονται επτά άρθρα για τους υπολογιστές στις κλασικές σπουδές. Πρόκειται για τα Πρακτικά από συνέδριο που έγινε στο Baylor University το 1995, με τίτλο Computing in the Classics. Η πρόσβαση στα περιεχόμενα του τεύχους είναι περιορισμένη.


 

G. CraneNew Technologies for Reading. The Lexicon and the Digital Library471-501
B. S. SpaethThe Pompei Project and Issues in Multimedia Development and Implementation502-512
S. CarsonSome Remarks on Education and Computer Technology513-520
S. HockeyAn Agenda For Electronic Text Technology in the Humanities521-542
R. BagnalPapyrus and Preservation543-552
L. CarsonCD-ROM Technology and L'Annee philologique553-564
J. J. O'DonnellViews and Reviews: A Response565-568