ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Ανθρωπιστικά » Βιβλία
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Βιβλία-ανθρωπιστικές επιστήμες-τεχνολογία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται βιβλία (έντυπα και ηλεκτρονικά) με θέμα αναφοράς τή συμβίωση των ανθρωπιστικών επιστημών με την ψηφιακή τεχνολογία.


 ΤίτλοςOnline Humanities Scholarship: The Shape of Things to Come
 Έτος έκδ. 2010
 Επιμ. έκδ. McGann, J., with A. Schaeffer, D. Wheeles, & M. Pickard
 Εκδ. Rice University Press
 Σχόλια Εικοσιεπτά εισηγήσεις, μαζί με τις σχετικές αντιδράσεις / συζητήσεις, για το status και τις προοπτικές των online ανθρωπιστικών σπουδών. Διαβάστηκαν σε συνέδριο τoυ Πανεπιστημίου της Virginia. Οι νέες πρακτικές, τα αναδυόμενα ερωτήματα, τα προκύπτοντα  προβλήματα διαμορφώνουν νέες σχέσεις ανάμεσα σε ερευνητές, εκδότες, βιβλιοθηκονόμους, χορηγούς και διαχειριστές της ψηφιακής γνώσης. Πρόσβαση ελεύθερη στα επόμενα περιεχόμενα του τόμου.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 McGann, J.  Introduction 
 McGann, J.  Sustainability: The Elephant in the Room  
 Muri, Allison  The Grub Street Project: Aims and Objectives  
 Darnton, R.  The Grub Street Project: A Cautionary Tale  
 Mandell, L.  Non-consuming Relevance: "The Grub Street Project"  
 Nagy, Greg.  The Homer Multitext Project  
 Moss, M.  Homer Multitext Project: A Response  
 Walter Gabler, H.  Response to Greg Nagy, Homer Multitext Project  
 Bagnall, R. S.  Integrating Digital Papyrology  
Crane, Greg.  "Give us Editors! Re-inventing the Edition, and Re-thinking the Humanities  
 Robinson, P.  Response to Roger Bagnall Paper: Integrating Digital Papyrology  
 Burtette, A.  The EVIA Digital Archive Project: Challenges and Solutions  
 Unsworth, J.  EVIA, Sustainability and Mission-Creep  
 Rink, J.  The EVIA Project: Many Challenges, Some Solutions  
 Burtette, A.  A Response to the Responses...  
 Pressner, Todd  Hypercities: A Case Study for the Future of Scholarly Scholarship  
 Plog, S.  Sustaining Digital Scholarship in Archaeology  
 Kirschenbaum, M.  Urban Renewal: Some Lessons for Hypercities from the Preserving Virtual World Projects  
 Price, K.  Civil War Washington, the Walt Whitman Archive, and Some Present Editorial Challenges and Future Possibilities  
 Cohen, Dan  The Idols of Scholarly Publishing  
 Powell, Tim.  Negotiating the Cultural Turn As Universities Adopt A Corporate Model in an Economic Dowtun  
 Kaiserlian, P. Rotunda: A University Press Starts a Digital Imprint  
 Courant, P.  Perpetual Stewardship: Comments on Penelope Courant's Paper on the Rotunda Press  
 Keller, M. A.  A Response to Rotunda...  
 Herny, Charles  Removable Type  
 Siemens Ray  Underpinnings of the Social Edition  
 Siemens, Ray  Underpinnings of the Social Edition. Appendix 1  
 Siemens, Ray  Underpinnings of the Social Edition. Appendix 2  
 Siemens, Ray  Underpinnings of the Social Edition. Appendix 3  
 Rockwell, G.  As Transparent as Infrastructure: On the Search of Cyberinfrastructure in the Humanities  
 Edmond, J, & S. Schreibman  European Elephants in the Room (are they the ones with bigger or smaller ears?)  
 D'Iorio, P.  Scholarly Information Manager: A Proposal  
 Moody, Fr.  Conference Participants  

 


ΤίτλοςA Companion to Digital Literary Studies
Έτος έκδ.2008
Επιμ. έκδ.Schreibman, S., & R. Siemens
Εκδ.Oxford: Blackwell
Σχόλια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

PART I: Introduction

Liu, AlanImagining the New Media Encounter

PART II: Traditions

Crane, G., Bamman, & Jones, A. ePhilology: When the Books Talk to their Readers
O'Donnell, D. P.Disciplinary Impact and Technological Obsolence in Digital Medieval Studies
Steggle, M."Knowledge will be Multiplied":Digital Literary Studies and Early Modern Literature
Damian-Grint, P.Eighteenth-Century Literature in English and other Languages: Image, Text, and Hypertext
Walsh, J., A.Multimedia and Multitasking: A Survey of Digital Resources for Nineteenth-Century Literary Studies
Van Hulle, DirkHypertext and Avant-texte in Twentieth-Century and Conteporary Literature 

PART III: Textualities

Wardrip-Fruin, N.Reading Digital Literature: Surface, Data, Interaction and  Expressive Proccesing
Gervais, B.Is there a Text in this Screen? Reading in an Era of Hypertextuality
Vandendorpe, C.Reading the Screen. The New Media Sphere
Drucker, J.The Virtual Codex from Space to e-Space
Guertin, C.Handholding, Remixing, and the Instant Replay: New Narratives in Post-narrative World
Ryan, M.-L.Fictional Worlds in the Digital Age
Montfort, N.Riddle Machines: The History and Nature of Interactive Fiction
Barnet, B., & Tofts, D.Too Dimensional: Literary and Technical Images of Potentiality in the History of Hypertext
Leahy, M.Private Public Reading: Readers in Digital Literature Installation
Funkhouser, C.Digital Poetry: A Look at Generative, Visual and Interconnected Possibilities in its First Four Decades
Saltz, D. Z.Digital Literary Studies: Performance and Interaction
Mactavish, A.Licenced to Play: Digital Games, Player Modification, and Authorised Production
Morrison, A.Blogs and Blogging: Texts and Practice
PART IV: Methodologies
McCarty, W.Knowing...: Modeling in Literary Studies
Lavagnino, J.Digital and Analog Texts
Lankshire, IanCybertextuality and Philology
Price, K. M. Electronic Scholarly Editions
Cummings, J.The Text Encoded Initiative and the Study of Literature
Ramsay, S.Algorithmic Criticism
Winder, W.Writing Machines
Hoover, D. L.Quantitative Analysis and Literary Studies
Sayeed Choudhouri, G., & Seamn, D. The Virtual Library
Bragdon, M., Burk, A., Charlong, L., & Nugent, J.Practice and Preservation-Format Issues
Wittern, Chr.Character Encoding
Clement, T., & Gueguen, G.Annotaded Overview of Selected Electronic Resources


ΤίτλοςA Companion to Digital Humanities
Έτος έκδ.2004
Επιμ. έκδ.Schreibamn, S., R. Siemens, & J. Unsworth
Εκδ.Oxford: Balckwell
ΣχόλιαΤο συλλογικό αυτό έργο εισάγει τον αναγνώστη σε βασικές έννοιες, κεντρικά χαρακτηριστικά, συστατικές λειτουργίες και μεθόδους και αντιπροσωπευτικά προγράμματα, που ισχύουν στον χώρο των ψηφιακών σπουδών. Η ποικιλία των θεμάτων από τις ανθρωπιστικές επιστήμες περιορίζεται, κάποτε ασφυκτικά, από τις ακραίες εξειδικεύσεις και στενές μεθοδολογικές σκοπεύσεις των συγγραφέων. Προσφέρεται ελεύθερα στο διαδίκτυο, από όπου και τα επόμενα περιεχόμενα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Notes to Contributors
Busa, R.Foreword: Perspectives on the Digital Humanities
Schreibman, S., Siemens, R, & Unsworth, J.The Digital Humanities and Humanities Computing: An Introduction

Part I: History

Hockey, S.The History of Humanities Computing
Eiteljorg, H.Computing for Archaeologists
Greenhalgh, M. Art History
Crane, GregClassics and the Computer: An End of the History
Thomas, W. G. IIComputing and the Historical Imagination
Wooldridge, R.Lexicography
Hazic, JanLinguistics Meets Exact Scuences
Thomas, R.Literary Studies
Fujinaga, I, & Weiss, F. S.Music
Rockwell, G., & Mactavish, A. Multimedia
Saltz, D. Z.Performing Arts
Ess, Ch."Revolution? What Revolution?" Successes and Limits of Computing Technologies in Philosophy and Religion

Part II: Principles

Laue, A.

How the Computer Works
Sberberg-McQeen, C.M.Classification and its Structures
Ramsay, S.Databases
McGann, J.Marking Texts of Many Dimensions
Renear, A. H. Text Encoding
Willett, P.Electronic Texts: Audiences and Purposes
McCarty, W.Modeling: A Study in Words and Meanings

Part III: Applications

Graig, H.

Stylistic Analysis and Austhorship Studies
Ide, N.Preparation and Analysis of Linguistic Corpora
Smith, M. N.Electronic Scholarly Editing
Burrows, J.Textual Analysis
Palmer, C. L.Thematic Research Collections
Warwick, C.Print Scholarship and Digital Resources
Kolker, R.Digital Media and the Analysis of Film
Lancashire, IanCognitive Stylistics and the Literary Imagination
Ryan, M.-LaureMultivariant Narratives
Drucker, J. (& Nowviskie, B.)Speculative Computing: Aesthetic Provocations in Humanities Computing
Winder, W.Robotic Poetics

Part IV: Production, Dissemination, Archiving

Pitti, D. V.Designing Sustainable Projects and Publications
Deegan, M., & Tanner, S.Conversion of Primary Sources
Bradley, J.Text Tools
Kirschenbaum, M. G."So, the Colors Cover the Wires: Interface, Aesthetics, and Usability
Jensen, M.Intermediation and its Malcontents: Validating Professionalism in the Age of Raw Dissemination
Besser, H. The Past, Present, and Future of Digital Libraries
Smith, AbbyPreservation