ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Διαγλωσσική
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Θέματα και προβλήματα της μετάφρασης

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται δεσμοί σε κείμενα, ελλήνων και ξένων, ειδικών, που αναφέρονται σε γενικά θέματα και προβλήματα της μετάφρασης. Έμφαση δίνεται στη μετάφραση των κλασικών γλωσσών.
 

Πασχάλης, Σ.2009Θέατρο και μετάφραση . Απηλιώτης.
Κακριδής, Ι. Θ.1971Οι αρχαίοι Έλληνες και οι ξένες γλώσσες. Από τον τόμο Μελέτες και άρθρα, 3-18. Θεσσαλονίκη. (Αναδημ. χωρίς σημειώσεις και με πρόσθετες εικόνες).
Katz Anhalt, E.2006Translation, and Interpretation for Intermediate and Advanced Students. Classical World, 100(1): 45-48.
Varsos, G.2002The Persistence of the Homeric Question
Papaioannou, S.1998Translating Homer in 20th Century Greece: The Silent Voice of a Revolution. Εισήγηση σε συνέδριο για τη μετάφραση των κλασικών.
Robinson, D.199822 Theses on Translation . Από το Journal of Translation Studies (Hong Kong), 2: 92-117. (Αναδημ.)
Corlée, D. L.1997Bridging the Gap: A Semiotician's View in Translating Greek Classics. Perspectives, 5(2): 153-169.
Gentili, B.1991Μεταφράζοντας ποίηση. Από τον τόμο S. Nicosia επιμ.), La traduzione dei testi classici. Teoria, Prassi, Storia. Atti del convengno di Palermo 6-8 Aprile 1988, 31-40. Napoli (Αναδημ. σε μτφρ. Αικ. Τικτοπούλου). 
Ladmiral, J.-R.1991Η μετάφραση των κλασικών κειμένων; Από τον τόμο S. Nicosia επιμ.), La traduzione dei testi classici. Teoria, Prassi, Storia. Atti del convengno di Palermo 6-8 Aprile 1988, 9-30. Napoli (Αναδημ. σε μτφρ. ¶ρη Στυλιανού).
Snell-Hornby, M.1988Οι μεταφραστικές σπουδές ως ανεξάρτητος επιστημονικός κλάδος. Από τον τόμο Translation Studies. An Integrated Approach, 7-37. J. Benjamins: Amsterdam (Αναδημ. σε μτφρ. Γ. Καρανάσιου).
Schleiermacher, F.1838Μεταφραστικές μέθοδοι. Από το Friedriech Schleiermacher's sammtliche Werke. Dritte Abteilung: Zur Philosophie, B. 2, 207-245. Berlin (Αναδημ. σε μτφρ. Η. Τσιριγκάκη).
Arnold, M.1861On Translating Homer. Κείμενο βασισμένο στην έκδοση London: Longman, Green, Longman, Roberts.
Newman, F. 1861Homeric Translation in Theory and Practice. Κείμενο βασισμένο στην έκδοση London: Williams and Norgate. [Απάντηση στην κριτική του Arnold].
Arnold, M.1862On Translating Homer. Last Words. Κείμενο βασισμένο στην έκδοση London: Longman, Green, Longman, Roberts. [ Απάντηση στην απάντηση του Newman].
Armstrong, R. Select Bibliography of Works on Translation.