ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Ανθρωπιστικά » ¶ρθρα ξενόγλωσσα
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Κριτικά

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται συνδέσεις σε ηλεκτρονικά κείμενα που ελέγχουν και αποτιμούν τη βιωσιμότητα της σχέσης των ανθρωπιστικών επιστημών και της υπολογιστικής τεχνολογίας.
 The Landscape of Digital Humanities

(Συντάκτης: Patrik Svensson, 2010).


 An Introduction to the TEI and the TEI Consortium

(Συντάκτης: Edward Vanhoutte, 2004).


 Is Humanities Computing A Discipline?

(Συντάκτης: Tito Orlandi, 2002).


 What is Humanities Computing and What is not?

(Συντάκτης: John Unsworth, 2002).


 Humanities computing as interdiscipline

 

(Συντάκτης: Willard McCarty).

 


 Humanities Computing

(Συντάκτης: Willard McCarty, 2002).


 Multimedia, is it a Discipline?

(Συντάκτης: Joffrey Rockwell, 2002).


 How Computers affected the Humanities

(Συντάκτης: Emanuele Salerno, 2002).


 Reforming the Information Age: Formalism and Philology on the Net

(Συντάκτης: Patrick Finn, 2001).


 "Scholarly Primitives: What Methods do Humanities Researchers have in Common, and How Might Our Tools Reflect This?"

(Συντάκτης: John Unsworth 2000).


 Will There Ever be Another Bibliotheca Alexandrina?

(Συντάκτης: Edward Vanhoutte, 2000).


 Computing, Humanism, and the Comming Age of Print

(Συντάκτης: Stuart Moulthrop, 1999).


 Reading, Scholarship, and Hypertext Editions

(Συντάκτης: John Lavanigno, 1997).


 Electronic Scholarship, or, Scholarly Publishing and the Public

(Συντάκτης: John Unsworth 1996).


 Humanities Computing: 25 Years Later

(Συντάκτης: Joseph Raben, 1991).


 Images as the Text: Pictographs and Pictographic Logic

(Σύνταξη: Johanna Drucker, and Jerome McGann).


 As We May Think

(Συντάκτης: Vannevar Bush, 1945).