ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Ενδογλωσσική
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Κείμενα για την ενδογλωσσική μετάφραση

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται δεσμοί σε ηλεκτρονικά κείμενα για την ενδογλωσσική μετάφραση (από τα αρχαία στα νέα ελληνικά).
Montanari, F.1991Μεταφράζοντας από τα Ελληνικά στα Ελληνικά . Από τον τόμο S. Nicosia (επιμ.), La traduzione dei testi classici. Teoria, prassi, storia. Atti del convegno di Palermo 6-9 Aprile 1988. Napoli, 221-231 (Αναδημ. σε μτφρ. Αικ. Τικτοπούλου).