ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Κλασικά » ¶ρθρα ελληνικά
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Κείμενα ελληνόγλωσσα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ελληνόγλωσσα κείμενα  ερευνητών και εκπαιδευτικών, που εστιάζουν στην έρευνα και τη διδασκαλία των κλασικών σπουδών με τους υπολογιστές.
Εγχειρίδιο για τις κλασικές σπουδές με τις ΤΠΕ

(Σύνταξη: συντονιστές του ευρωπαϊκού προγράμματος Circe).


 Κωδικοποίηση Λογοτεχνίας με το Πρότυπο ΤΕΙ

(Συντάκτρια: Στυλιανή Κονταξάκη, 2005).


 Διδακτική αξιοποίηση των Αρχαιοελληνικών σωμάτων κειμένων

(Συντάκτης: Σωτήρης Τσέλικας, ΚΕΓ).


 Σενάριο για την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων στη διδασκαλία του συντακτικού της αρχαίας ελληνικής

(Συντάκτης: Σωτήρης Τσέλικας, ΚΕΓ).


Το πρόγραμμα Thesaurus Linguae Graecae. Με το Βλέμμα στον 21ο Αιώνα

(Συντάκτρια: Μαρία Παντελιά, 1997).


 Πέρα από το LSJ: Μια Bάση Δεδομένων Ανοικτής Αρχιτεκτονικής για τα Αρχαία Ελληνικά

(Συντάκτης: Gregory Crane, 1997).


 Ένα νέο Intermediate Greek-English Lexicon: Προβλήματα και προοπτικές

(Συντάκτρια: Anne Thompson, 1997).