ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Κλασικά » Συνέδρια / Σεμινάρια
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Εργαστήριο για τις κλασικές σπουδές με την τεχνολογία

Workshop on Technology and the Classics

Classics@, Volume 02, 2004,

Christopher Blackwell, Ross Scaife, eds.

(The Center for Hellenic Studies of Harvard University)

 


Gr. NagyPreface
Chr. Blackwell and Ross ScaifeIntroduction: CHS Summer Workshop on Technology
D. AndersonPreliminary Guidelines to Using Unicode for Greek
M. ArnushThe Epigraphic Database for Athenian Democracy (EDAD)
Chr. BlackwellDēmos: Challenges and Lessons
S. Boero-ImwinkelriedVicus Unquentarius: Perfume, Epigraphy, and XML
Hugh A. CaylessDirectory Services for Classical Informatics
S. Guettel ColeFrom GML to XML
C. Dué - M. EbbottAs Many Homers As You Please: an On-line Multitext of Homer
R. Frost DavisCollaborative Classics: Technology and the Small   Liberal Arts College
M. JonesMaking Electronic Publication Easier, Faster, and more Powerful with Hydra. A Drag-and-Drop TEI Publishing Environment
M. MuellerOf Digital Serendipity and the Homeric Scholia
B. RobertsonImproving Ancient History Online with Heml
Neel SmithTextServer: Toward a Protocol for Describing Libraries
L. MuellnerCHS Publishing Program and Goals