ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Γραμματεία
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Δεσμοί σε κείμενα για τη διδασκαλία της αρχαίας γραμματείας (ελληνόγλωσσα)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται κείμενα ελλήνων φιλολόγων, που αναφέρονται σε ζητήματα διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών αλλά και σε γενικότερα  θέματα τα οποία αναφέρονται στις χρήσεις της κλασικής γραμματείας και του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού στην εκπαίδευση. Τα κείμενα αντλούνται από το διαδίκτυο.


 

Κελπανίδης, Μ.2009Οι απόψεις των καθηγητών και των μαθητών για το μάθημα των Αχαίων... Νέα Παιδεία, 131: 21-70 (αναδημ.)
Φυντίκογλου, Β.Η διδασκαλία των κλασικών σπουδών στην Ελλάδα
Ζερβού, Α.2006Η ελληνική αρχαιότητα: μύθος και κλασικό παιδικό βιβλίο. Κείμενα, 4
Τσιτσιρίδης, Σ.2005Σκέψεις για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο Γυμνάσιο. Φιλόλογος, 119: 87-99 (αναδημ.)
Τζήκας, Χ.2004Λόγος και αντίλογος για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από μετάφραση στη Μέση Εκπαίδευση (1957-1967). Στο Τρίτο διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Πάτρα (01/03) 
Καζάζης, Ι. Ν.1999Αρχαία ελληνικά: συναίνεση και εγρήγορση. Στο Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, τ. Α. Θεσσαλονίκη: Η βιβλιοθήκη του "Φιλολόγου", 273-288 (αναδημ.)