ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Ιστολόγια
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα
Εισηγήσεις
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis
Βάσεις δεδομένων
Ιστοσελίδες
Φιλολογικά Αν. Αττικής
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


Γεννάδειο Πειραματικό

Λάμπρος Πόλκας

Στο ιστολόγιο Γεννάδειο Πειραματικό περιλαμβάνεται διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία κυρίως των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών.

 

 

 


Η χρήση του ιστολογίου αυτού είναι κυρίως σχολική. Όταν δημιουργήθηκε, τον Σεπτέμβριο του 2008, κάλυπτε και ανάγκες προβολής δραστηριοτήτων του 1ου Πειραματικού Λυκείου, καθώς η ιστοσελίδα του ήταν τότε δύσχρηστη.

Αργότερα, το ιστολόγιο χρησιμοποιήθηκε, κυρίως, ως χώρος πληροφόρησης των μαθητών/τριών μου για ποικίλα θέματα, σχολικά και φιλολογικής διδασκαλίας. Συχνά, ωστόσο, λειτουργεί ως χώρος ανάρτησης τελικών εργασιών των μαθητών / τριών. Αν και τα wikis τελικά εξυπηρετούν καλύτερα τη συνεργατικότητα.