ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Ιστολόγια
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα σε τόμους
¶ρθρα σε περιοδικά
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Εισηγήσεις
Συνέδρια
Ημερίδες
Σεμινάρια
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis σχολικά
Wikis ΚΣΕ
Zotero
Flickr
Scoopit
Ιστοσελίδες
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


Γεννάδειο Πειραματικό

Λάμπρος Πόλκας

Στο ιστολόγιο Γεννάδειο Πειραματικό περιλαμβάνεται διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία κυρίως των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών.

 

 

 


Η χρήση του ιστολογίου αυτού είναι κυρίως σχολική. Όταν δημιουργήθηκε, τον Σεπτέμβριο του 2008, κάλυπτε και ανάγκες προβολής δραστηριοτήτων του 1ου Πειραματικού Λυκείου, καθώς η ιστοσελίδα του ήταν τότε δύσχρηστη.

Αργότερα, το ιστολόγιο χρησιμοποιήθηκε, κυρίως, ως χώρος πληροφόρησης των μαθητών/τριών μου για ποικίλα θέματα, σχολικά και φιλολογικής διδασκαλίας. Συχνά, ωστόσο, λειτουργεί ως χώρος ανάρτησης τελικών εργασιών των μαθητών / τριών. Αν και τα wikis τελικά εξυπηρετούν καλύτερα τη συνεργατικότητα.