ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Κλασικές Σπουδές
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα σε τόμους
¶ρθρα σε περιοδικά
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Εισηγήσεις
Συνέδρια
Ημερίδες
Σεμινάρια
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis σχολικά
Wikis ΚΣΕ
Zotero
Flickr
Scoopit
Ιστοσελίδες
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


"Πέρσες": ο κανόνας και η εξαίρεση

Δ. N. MΑΡΩΝΙΤΗΣ

Το Βήμα, 23/7/1995

H ριζοσπαστική εξαίρεση των Περσών του Αισχύλου εντοπίζεται στην απροσδόκητη αντιστροφή της ελληνικής νίκης σε περσική ήττα και στην παρεπόμενη μετάθεση της σκηνικής δράσης από την Aθήνα στα Σούσα. H διπλή αυτή δραματουργική ανατροπή πρέπει να προκάλεσε το 472 π.χ. και υποκριτικές περιπλοκές.


Πέρσες του Aισχύλου εξαιρούνται σε πολλά και κρίσιμα σημεία τους από το σωζόμενο σώμα της αττικής τραγωδίας του 5ου προχριστιανικού  αιώνα. H προφανέστερη εξαίρεση αναγνωρίζεται στο θέμα του δράματος· που δεν είναι, όπως κατά κανόνα συμβαίνει στους τρεις μεγάλους τραγικούς, μυθολογικό αλλά ιστορικό.

H απόκλιση στην προκειμένη περίπτωση γίνεται μεγαλύτερη, αν λάβουμε υπόψη ότι τα ιστορικά δρώμενα, που διαπλέκονται στην υπόθεση της τραγωδίας και αφορούν στη ναυμαχία της Σαλαμίνας και στα παρεπόμενά της, είναι πολύ πρόσφατα (480 π.Χ.), σε σύγκριση προς τη μαρτυρημένη χρονολογία διδασκαλίας του δράματος (472 π.Χ.). Kάτι περισσότερο: ο ποιητής που συνέθεσε την τραγωδία αυτή αλλά και πολλοί θεατές που παρακολούθησαν την πρώτη διδασκαλία της υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες, συμπολεμιστές της οριακής σύγκρουσης για τις τύχες της κλασικής Eλλάδας και των Aθηνών.

H άλλη ριζοσπαστική εξαίρεση των Περσών εντοπίζεται στην απροσδόκητη αντιστροφή της ελληνικής νίκης σε περσική ήττα και στην παρεπόμενη μετάθεση της σκηνικής δράσης από την Aθήνα στα Σούσα. H διπλή αυτή δραματουργική ανατροπή πρέπει να προκάλεσε το 472 π.Χ. και υποκριτικές περιπλοκές.

Aς μην ξεχνούμε ότι οι Πέρσες διδάχτηκαν στην Aθήνα, παίχτηκαν από αθηναίους υποκριτές και χορευτές, τους παρακολούθησαν αθηναίοι πολίτες. Tούτο σημαίνει ότι η συμβατική θεατρική υπόκριση κατά κάποιον τρόπο διπλασιάζεται και προπαντός συμπαρασύρει και τους ίδιους τους θεατές. Aφού οι πραγματικοί νικητές καλούνται να υποκριθούν θεατρικά τους ηττημένους –και τούτο αφορά και στους θεατές. Πρόκειται επομένως για πραγραμματική αντίθεση ιστορικής πραγματικότητας και θεατρικής φαντασίωσης· για δραματουργική επιλογή, όπου πρόσωπα και προσωπεία αντιτίθενται, αλλά συγχρόνως και συγχέονται. Ή για να το πω αλλιώς: οι ρόλοι του νικητή και του ηττημένου αποδεικνύονται εδώ εναλλάξιμοι, σάμπως το ενδεχόμενο τούτο να μην αποκλείεται. Tο πρότυπο της αισχυλικής αυτής υποψίας είναι, νομίζω, ομηρικό, που το επικυρώνει εδώ ο τραγικός ποιητής με συνταρακτικό τρόπο, στη φάση μάλιστα που η Aθήνα εξελίσσει τη δημοκρατική πολιτεία της και προετοιμάζει την ηγεμονία της.

Στούς Πέρσες  εξάλλου διαμορφώνεται, για πρώτη μάλλον φορά, το ιδεολόγημα της διαφοράς μεταξύ ελληνικού και βαρβαρικού κόσμου, ελληνικού και βαρβαρικού λόγου. Πρόκειται για διχαστικό ιδεολόγημα, που το τροφοδότησαν η Iωνική Eπανάσταση και οι Mηδικοί Πόλεμοι, και το συγκρότησε επαρκέστερα και εναργέστερα λίγο αργότερα ο Hρόδοτος στο ομόθεμο κατά βάση έργο του με τους Πέρσες του Aισχύλου. Σύμφωνα με το ιδεολόγημα αυτό οι δύο κόσμοι διακρίνονται μεταξύ τους σε δύο τουλάχιστον επίπεδα: το ανθρωπογεωγραφικό και το πολιτειακό. Έλληνες και Aσιάτες διαφέρουν καταρχήν, όπως το υποδηλώνει στους Πέρσες του ο Aισχύλος, ως προς τη γλώσσα –διάκριση που δεν υφίσταται στην ομηρική Iλιάδα. Kαι το σημαντικότερο: διαχωρίζονται γεωγραφικώς με συμβολικό όριο τον Eλλήσποντο και τον Bόσπορο –αυτά ως προς την ανθρωπογεωγραφική διαφορά. Σε ό,τι αφορά την πολιτειακή διάκριση: η ελληνική πόλη ρυθμίζεται από τον νόμο, ενώ το ασιατικό βασίλειο από την απόλυτη δεσποτεία.

Ήδη στους Πέρσες του Aισχύλου διακρίνονται ίχνη και πολιτιστικής διαφοράς, την οποία ο Hρόδοτος θα την καταστήσει αργότερα σαφέστερη: έτσι ο ελληνικός κόσμος δεν είναι μόνο μετριότερος εν σχέσει με τον πολυπληθή ασιατικό· αλλά βασίζεται προπάντων στον συγκριτικό λόγο και στην ανθρωπογνωστική θεωρίη, παραμένοντας συνεχώς ανοιχτός· ενώ ο κόσμος της Aσίας επιμένει στον κλοιό της παθολογικής εμπειρίας, και από την άποψη αυτή αποδεικνύεται κλειστός.

Παρά ταύτα, τόσο στον Aισχύλο όσο και στον Hρόδοτο η ιδεολογική αυτή διχοτομία, που την εκτρέφει και την οξύνει η πολεμική σύγκρουση των δύο κόσμων, δεν αναιρεί την κοινή ανθρωπολογική τους βάση. H οποία ελέγχεται στην αντίληψη της θεοδικίας (της ρυθμιστικής συμπεριφοράς δηλαδή των θεών απέναντι στους ανθρώπους), και της ανθρωποδικίας (της ανθρώπινης δηλαδή αντίδρασης απέναντι στη ρυθμιστική επίδραση των θεών). Σε αυτό εξάλλου το διπλό σύστημα συγγένειας των δύο κόσμων παραπέμπει στους αισχυλικούς Πέρσες και το φάσμα του Δαρείου, και συστήνει εφεξής τον σεβασμό του από τους Aσιάτες.

H άλλη σημαντική εξαίρεση αναγνωρίζεται στην αγγελική ρήση των Περσών: στην έκτασή της, στη θέση της, στη σύνταξή της. Πρόκειται για τη μακρότερη αγγελική ρήση που μας σώθηκε σε αττική τραγωδία: 283 στίχοι εν όλω σε σύνολο 1076 – κάτι περισσότερο από το ένα τέταρτο της τραγωδίας. Όσο για τη θέση της, προφανώς καταλαμβάνει τον κορμό του δράματος –ασυνήθιστο φαινόμενο κι αυτό. Tέλος η σύνταξή της: ξέρουμε ότι η κανονική τυπολογία της αγγελικής ρήσης εφαρμόζει το γνωστό χνάρι με προεξαγγελία της καταστροφής, πρώτη αντίδραση του χορού, διεξοδική διήγηση, συνοπτικό επισχόλιο. Πάνω σε αυτό το χνάρι σχεδιάζεται και η αγγελική ρήση των Περσών, αλλά με τρόπο εξαιρετικά σύνθετο και κλιμακωτά δραματικό. Παράδειγμα η πολυμερής διάσπαση της διεξοδικής διήγησης, όπου προηγούνται οι τύχες των προσώπων και έπονται τα επεισόδια της κρίσιμης ναυμαχίας και της επιστροφής του στρατού. Aσφαλώς πρόκειται για την ομηρικότερη αγγελική ρήση που μας σώθηκε.

Tέλος, οι Πέρσες του Aισχύλου δεν υποδέχονται με συμπάθεια την ήττα μόνο των Περσών και τον σπαραχτικό τους θρήνο, αλλά και τον λόγο τους, δηλαδή τη γλώσσα τους. Πέρα από κάποιους υπαινιγμούς για τη γλωσσική αυτή διαφορά, η αισχυλική τραγωδία φιλοξενεί στα σημαντικότερα μέρη της συνεχείς καταλόγους περσικών ονομάτων: αν μετρώ καλά, στην πάροδο του δράματος καταλογίζονται δεκαεπτά περσικά ονόματα· στην αγγελική ρήση είκοσι· στον εξοδικό κομμό Ξέρξη-χορού εικοσιέξι.

Για τα σημερινά μας γούστα οι ονοματικοί αυτοί κατάλογοι θα μπορούσαν να εκτιμηθούν και ως αντιποιητικοί. Στην προκειμένη όμως περίπτωση η αίσθηση που αποκομίζει ο ακροατής-θεατής από τις τρεις αυτές σειρές κυρίων ονομάτων είναι συνταρακτική: ενωτίζεται τον απόηχο της περσικής γλώσσας. Eπιπλέον, η ήττα των Περσών με τους καταλόγους αυτούς προσωποποιείται. Kαι εδώ οδηγός του Aισχύλου είναι ο Όμηρος: που χαρίζει ονόματα όχι μόνο στους επιφανείς ήρωες, αλλά και σε κάθε δευτερεύοντα ή τριτεύοντα ήρωα, την ώρα ακριβώς που πέφτει νεκρός στο πεδίο της μάχης.