ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Σύσταση
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Σχετικά με τα "λόγια" και τα "γράμματα"

Ο προκείμενος ιστοχώρος είναι ιδιωτικός. Αποβλέπει στην ενημέρωση ερευνητών, δασκάλων, σπουδαστών και του ευρύτερου κοινού σε θέματα που έχουν σχέση με την περιοχή της κλασικής (ελληνορωμαϊκής) και της σύγχρονης γλώσσας και γραμματείας (ελληνικής και ξένης).

 

 


Ο τόπος είναι διαρκώς ανοιχτός στον διάλογο, την κρίση και την κριτική για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην έρευνα και τη διδασκαλία των φιλολογικών  μαθημάτων. Ενδιαφέρουν κυρίως: 

  • Η αναζήτηση συνδετικών κρίκων επικοινωνίας ανάμεσα στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Η σύζευξη του κλάδου των φιλολογικών και, γενικότερα, των ανθρωπιστικών σπουδών με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές τόσο στο επίπεδο της έρευνας όσο και σε αυτό της διδασκαλίας.

Λάμπρος Πόλκας