ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Σύσταση
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα σε τόμους
¶ρθρα σε περιοδικά
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Εισηγήσεις
Συνέδρια
Ημερίδες
Σεμινάρια
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis σχολικά
Wikis ΚΣΕ
Zotero
Flickr
Scoopit
Ιστοσελίδες
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


Σχετικά με τα "ἔπεα" και τα "γράμματα"

Λάμπρος Πόλκας

Ο προκείμενος ιστοχώρος είναι ιδιωτικός. Περιλαμβάνει προσωπικό υλικό, και αποβλέπει στην ενημέρωση ερευνητών, δασκάλων, σπουδαστών και του ευρύτερου κοινού σε θέματα που έχουν σχέση με την περιοχή της κλασικής (ελληνορωμαϊκής) και της σύγχρονης γλώσσας και γραμματείας (ελληνικής και ξένης).

 

 


Ο τόπος αυτός είναι ανοιχτός στην κρίση και την κριτική για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην έρευνα και τη διδασκαλία των φιλολογικών  μαθημάτων. Ενδιαφέρουν κυρίως: 

  • Η αναζήτηση συνδετικών κρίκων επικοινωνίας ανάμεσα στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Η σύζευξη του κλάδου των φιλολογικών και, γενικότερα, των ανθρωπιστικών σπουδών με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές στην έρευνα και τη διδασκαλία.

 

 

 

Λάμπρος Πόλκας