ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Εισηγήσεις
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 Λάμπρος Πόλκας

Από τον τόμο Φ. Γούσιας (επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου "Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ". Αθήνα, 22 και 23 Νοεμβρίου 2014.

Με την αξιοποίηση του wiki επιχειρείται στο σενάριο αυτό η μετατόπιση του κέντρου βάρους της παραγωγής λόγου των μαθητών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β λυκείου από την άπαξ σύνταξη των κειμένων και την οριστική διόρθωση-αξιολόγησή τους από τον εκπαιδευτικό στη συνεργατική αναθεώρησή τους από τους ίδιους τους μαθητές, τη συνεπεξεργασία και επιμέλεια, μέχρι την τελική δημόσια έκδοση.

Αναθεώρηση κειμένων σε περιβάλλον wiki
Λάμπρος Πόλκας

Από τα Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Νάουσα: 4, 5 και 6 Απριλίου 2014, σσ. 274-287.

Στο εφαρμοσμένο αυτό σενάριο οι μαθητές παρακολούθησαν πρώτα ολόκληρητη βιντεογραφημένη θεατρική παράσταση της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή, με σκοπό,προτού διδαχθούν συστηματικά την ομώνυμη τραγωδία μέσα από το αρχαίο κείμενο,να γνωρίσουν εποπτικά και με παραστατικό τρόπο τη συνολική υπόθεση του έργου,καθώς επίσης βασικά στοιχεία του περιεχομένου και της μορφής του. Στη συνέχεια,παρακολουθώντας σε ομάδες τμήματα της βιντεογραφημένης θεατρικήςπαράστασης της «Αντιγόνης», ασκήθηκαν στη συνεργατική παραγωγή λόγου σεπεριβάλλον wiki, συντάσσοντας μια παρουσίαση-κριτική η οποία δημοσιεύτηκε στοιστολόγιο της τάξης.

Παρουσίαση-κριτική θεατρικής παράστασης της "Αντιγόνης" του Σοφοκλή σε περιβάλλον wikiΘεωρία, μέθοδος, εργαλεία: ασύμφωνες σχέσεις και συνεκτικές διασυνδέσεις στις ανθρωπιστικές σπουδές

Λάμπρος Πόλκας

Η ανθρωπιστική Παιδείαστη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: παρόν και μέλλον,83-93.Αθήνα. Ελληνοεκδοτική, 2011. [ΠΕΦ, Σεμινάριο 38])

1. Εισαγωγικά

Θα δείξω πως οι προϋποθέσεις μιας λειτουργικής και παιδαγωγικά αποτελεσματικής διδασκαλίας θα πρέπει να αναζητούνται: κατά πρώτο λόγο, στο πλαίσιο μιας συγχρονικής σύζευξης ανάμεσα στη θεωρία, τη μέθοδο και τα ηλεκτρονικά εργαλεία· κατά δεύτερο λόγο, στο περίγραμμα μιας διαχρονικής σχέσης που συνδέει τους τρεις υπό συζήτηση όρους ως προς τις παραδοσιακές και τις σύγχρονες όψεις τους. Παραδειγματικό σημείο αναφοράς θα είναι τα παραδοσιακά αφηγηματικά κείμενα.

...δείτε περισσότερα

Χαρτογράφηση αρχαιοελληνικού κειμένου με τον υπολογιστή

Λάμπρος Πόλκας

Εισήγηση σε:
σεμινάριο της Α' Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνας
(25/10/05)
ημερίδα της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Φλώρινας
(29/3/07)

Στο κείμενο αυτό συστήνεται ο τρόπος με τον οποίο ένα αρχαιοελληνικό μικροκείμενο από τις Ιστορίες του Θουκυδίδη («Κερκυραϊκά» 1.25.3-4), προορισμένο για διδασκαλία σε μαθητές της πρώτης λυκειακής τάξης, θα μπορούσε να αναπαρασταθεί σε εννοιολογικό χάρτη, στο πλαίσιο ενός επαναληπτικού σεναρίου που διεξάγεται σε περιβάλλον συγχρονισμένης συνεργασίας ανάμεσα στο δάσκαλο και τους μαθητές με τη χρήση του λογισμικού CmapTools.

...δείτε περισσότερα

Ο "άρχοντας των δαχτυλιδιών" στον "θησαυρό της ελληνικής γλώσσας" (TLG)


Λάμπρος Πόλκας

Εισήγηση σε συνέδριοΓλώσσα & λογοτεχνία στη Δ.Ε.Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΤμήμα Φιλολογίας (16-17/5/03)

Σκοπεύω να συστήσω, κατά πρώτο λόγο, στοιχειώδεις τρόπους με τους οποίους ο «Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας» (Thesaurus Linguae Graecae, TLG) μπορεί να υποστηρίξει το έργο του φιλολόγου στο μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στο Λύκειο· να θέσω, κατά δεύτερο λόγο, κάποια ερωτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος. Ως παράδειγμα εμπειρικής εφαρμογής χρησιμοποιείται η ιστορία για τον πρόγονο του «¶ρχοντα των δαχτυλιδιών», τον πλατωνικό Γύγη (Πολιτεία 359.c.6-360.b.2), η οποία φιλοξενείται στο εγχειρίδιο «Φιλοσοφικός λόγος» της τρίτης λυκειακής τάξης για τη θεωρητική κατεύθυνση (Κοπιδάκης, κ.ά., 2000: 104-112). Προηγούνται τα συστατικά στοιχεία του παραδείγματος εφαρμογής και του ηλεκτρονικού προγράμματος.

 
...δείτε περισσότερα

Υπολογιστές και αρχαιογνωσία: το παράδειγμα του "Περσέα"

Λάμπρος Πόλκας

Εισήγηση σε ημερίδα του
Συνδέσμου Φιλολόγων Λέσβου
ΠΕΚ Μυτιλήνης (23/11/01)

Στο προκείμενο άρθρο συνοψίζονται παρατηρήσεις από την αξιολογική παρουσίαση, μέσω του διαδικτύου, του προγράμματος Περσέας. Απώτερος στόχος της εισήγησης ήταν [το 2001] η επισήμανση, πέραν της «ουδέτερης» τεχνοκρατικής προσέγγισης (Σ. Xριστοπούλου και Δ. Γρηγορόπουλος, 2000), ζητημάτων, πρακτικών και θεωρητικών, που προέκυπταν από τη λειτουργία του εν λόγω προγράμματος στον χώρο της εκπαιδευτικής αρχαιογνωσίας & αρχαιογλωσσίας.

...δείτε περισσότερα