ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Γλώσσα » Νεοελληνική
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Προβλήματα ελληνομάθειας

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ

Expolangues, Παρίσι 1/2/1997

Η συνάντησή μας συμπίπτει με τη δεκαετηρίδα της διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών στη γαλλική εκπαίδευση. Υποθέτω ότι η συμπλήρωση δεκαετίας αφορά κατά κύριο λόγο στη Μέση Εκπαίδευση, αφού στα γαλλικά πανεπιστήμια η διδασκαλία των ελληνικών γραμμάτων έχει πίσω της μακρότερη και γόνιμη ιστορία. Πάντως, έστω και με τον περιορισμό αυτόν, το εορταζόμενο γεγονός παραμένει ευφρόσυνο και θα αποβεί ασφαλώς ωφέλιμο, στον βαθμό τουλάχιστον που δίνει αφορμή για τη σημερινή απολογιστική μας συζήτηση, η οποία προσβλέπει συγχρόνως στο μέλλον.

...δείτε περισσότερα

Αμοιβαίες ανταλλαγές γλώσσας και λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ 


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γλώσσα και Λογοτεχνία

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(16-17/2003)

Ενδιαφέρει, καταρχάς, να αποφασίσουμε κατά πόσο μέσα στον χώρο της δικής μας εκπαίδευσης κατέχουν ισότιμη ή ανισότιμη θέση η γλώσσα μας και η λογοτεχνία μας. Πιστεύω ότι η απόκριση σ’ αυτήν ειδικά την ερώτηση δεν είναι δύσκολη, για να μην πω ότι είναι προφανής. Εννοώ πως τόσο η πρακτική όσο και η θεωρητική διδασκαλία περί γλώσσας και λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση δείχνουν ότι το ισχύον καθεστώς ευνοεί περισσότερο τη γλώσσα από τη λογοτεχνία· ελέγχεται, επομένως, πιο πολύ φιλογλωσσικό παρά φιλολογοτεχνικό.

...δείτε περισσότερα

Χρήσεις της γλώσσας: η γλώσσα της εκπαίδευσης

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ 

Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη
Οι χρήσεις της γλώσσας
Αθήνα, 4/12/04

Ο μαθησιακός χαρακτήρας της εκπαιδευτικής γλώσσας διασπάται και διαστρέφεται συνήθως σε διατακτικό και εκτελεστικό. Η περιεχόμενη στην εκπαιδευτική γλώσσα γνώση θεωρείται δεδομένη και υποχρεωτική, καθιστώντας δεδομένο και υποχρεωτικό και τον τύπο της περιέχουσας γλώσσας. Τούτο σημαίνει ότι γνώση και γλώσσα προβάλλονται μέσα στην τάξη ως τυποποιημένη εντολή προς εκτέλεση. Η εντολή αυτή προγραμματίζεται στα αναλυτικά προγράμματα, αποτυπώνεται στα σχολικά βιβλία, διεκπεραιώνεται από τον δάσκαλο και εκτελείται από τον μαθητή.

...δείτε περισσότερα

Προβλήματα γλωσσικής αγωγής

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ
 
Βρυξέλλες....

Οφείλει, νομίζω, να ξεκαθαρίσει καθένας μας τη βασική του θέση: αν συζητώντας σήμερα τις τύχες της ελληνικής γλώσσας, ενδιαφέρεται κυρίως για το γλωσσικό παρόν· ή αν θέτει εξαρχής το γλωσσικό παρόν υπό κρίση, με αξιολογικό μέτρο το γλωσσικό παρελθόν και δεοντολογικό μέτρο το επερχόμενο γλωσσικό μέλλον.

...δείτε περισσότερα