ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Γλώσσα
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Παρατηρήσεις για τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών της περιόδου 1961-2001

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ

Από τον τόμο
Εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Κριτική προσέγγιση των θεμάτων (1961-2001).
Αθήνα: ΚΕΕ, 2003, 39-43.

Παρά τις μεταρρυθμιστικές τομές ή μεταβολές, που επιχειρήθηκαν τα τελευταία σαράντα χρόνια στο εναλλασσόμενο σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων (η ευστοχότερη και ωφελιμότερη κατά τη γνώμη μου είναι εκείνη που καθιέρωσε το 1964 τον τύπο του Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου), το εξεταστικό μοντέλο για τα Αρχαία Ελληνικά ελάχιστα εξελίχθηκε ως προς τον κύριο στόχο του.

...δείτε περισσότερα

Προβλήματα ελληνομάθειας

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ

Expolangues, Παρίσι 1/2/1997

Η συνάντησή μας συμπίπτει με τη δεκαετηρίδα της διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών στη γαλλική εκπαίδευση. Υποθέτω ότι η συμπλήρωση δεκαετίας αφορά κατά κύριο λόγο στη Μέση Εκπαίδευση, αφού στα γαλλικά πανεπιστήμια η διδασκαλία των ελληνικών γραμμάτων έχει πίσω της μακρότερη και γόνιμη ιστορία. Πάντως, έστω και με τον περιορισμό αυτόν, το εορταζόμενο γεγονός παραμένει ευφρόσυνο και θα αποβεί ασφαλώς ωφέλιμο, στον βαθμό τουλάχιστον που δίνει αφορμή για τη σημερινή απολογιστική μας συζήτηση, η οποία προσβλέπει συγχρόνως στο μέλλον.

...δείτε περισσότερα

Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία. Προβολή και υποδοχή της στην εκπαίδευση

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ 

Εισηγήσεις ΚΕΜΕ
Αθήνα 1976: 40-42.

1. Η αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία (εφεξής ΑΕΓΚΓ) σχετίζεται:

  •          με την εξωσχολική παιδεία,
  •          γενικώς, με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,
  •          ειδικώς με τη Μέση Εκπαίδευση.

O αριθμός ωρών διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στο παραδοσιακό Γυμνάσιο, αλλά και στον νέο τύπο Γυμνασίου και Λυκείου δείχνει τον αξονικό ρόλο της ΑΕΓΚΓ στην εκπαιδευτική βαθμίδα).

...δείτε περισσότερα

Αμοιβαίες ανταλλαγές γλώσσας και λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ 


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γλώσσα και Λογοτεχνία

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(16-17/2003)

Ενδιαφέρει, καταρχάς, να αποφασίσουμε κατά πόσο μέσα στον χώρο της δικής μας εκπαίδευσης κατέχουν ισότιμη ή ανισότιμη θέση η γλώσσα μας και η λογοτεχνία μας. Πιστεύω ότι η απόκριση σ’ αυτήν ειδικά την ερώτηση δεν είναι δύσκολη, για να μην πω ότι είναι προφανής. Εννοώ πως τόσο η πρακτική όσο και η θεωρητική διδασκαλία περί γλώσσας και λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση δείχνουν ότι το ισχύον καθεστώς ευνοεί περισσότερο τη γλώσσα από τη λογοτεχνία· ελέγχεται, επομένως, πιο πολύ φιλογλωσσικό παρά φιλολογοτεχνικό.

...δείτε περισσότερα

Χρήσεις της γλώσσας: η γλώσσα της εκπαίδευσης

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ 

Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη
Οι χρήσεις της γλώσσας
Αθήνα, 4/12/04

Ο μαθησιακός χαρακτήρας της εκπαιδευτικής γλώσσας διασπάται και διαστρέφεται συνήθως σε διατακτικό και εκτελεστικό. Η περιεχόμενη στην εκπαιδευτική γλώσσα γνώση θεωρείται δεδομένη και υποχρεωτική, καθιστώντας δεδομένο και υποχρεωτικό και τον τύπο της περιέχουσας γλώσσας. Τούτο σημαίνει ότι γνώση και γλώσσα προβάλλονται μέσα στην τάξη ως τυποποιημένη εντολή προς εκτέλεση. Η εντολή αυτή προγραμματίζεται στα αναλυτικά προγράμματα, αποτυπώνεται στα σχολικά βιβλία, διεκπεραιώνεται από τον δάσκαλο και εκτελείται από τον μαθητή.

...δείτε περισσότερα

Προβλήματα γλωσσικής αγωγής

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ
 
Βρυξέλλες....

Οφείλει, νομίζω, να ξεκαθαρίσει καθένας μας τη βασική του θέση: αν συζητώντας σήμερα τις τύχες της ελληνικής γλώσσας, ενδιαφέρεται κυρίως για το γλωσσικό παρόν· ή αν θέτει εξαρχής το γλωσσικό παρόν υπό κρίση, με αξιολογικό μέτρο το γλωσσικό παρελθόν και δεοντολογικό μέτρο το επερχόμενο γλωσσικό μέλλον.

...δείτε περισσότερα