ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Νεοελληνικές Σπουδές » Γλώσσα
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα σε τόμους
¶ρθρα σε περιοδικά
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Εισηγήσεις
Συνέδρια
Ημερίδες
Σεμινάρια
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis σχολικά
Wikis ΚΣΕ
Zotero
Flickr
Scoopit
Ιστοσελίδες
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


Γλώσσα και μεταρρύθμιση

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ

Ομιλία σε συνέδριο του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπ. Αθηνών
Θέμα: Πανεπιστήμιο και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα:
Ιστορικές προσεγγίσεις
Αθήνα 7-8/06/2007


Ευχαριστώ για την πρόσκληση συμμετοχής στο επετειακό αυτό συνέδριο, με αφορμή τα εκατόν εβδομήντα χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών και με θεματικό στόχο την ιστορική προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων στον πανεπιστημιακό χώρο της χώρας. Ο τίτλος της δικής μου εισήγησης, όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα του συνεδρίου, παραείναι γενικός και αόριστος, χρειάζεται επομένως, έστω και εκπρόθεσμα, στοιχειώδη εξειδίκευση, την οποία και επιχειρώ εφεξής με οριακή συντομία.

...δείτε περισσότερα

Η ρητορική της καθαρεύουσας

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ

Expolangues
Παρίσι, 1999 

Περισσότερο η προγραμματική χρήση της καθαρεύουσας και λιγότερο η προσωπικότερη χρήση της συνεπάγονται μερική ή και ολική διάσπαση της βιογλωσσικής εμπειρίας, η οποία υπόκειται σε κάθε ποίημα και το υποστηρίζει. Θέλω να πω ότι: εξαιτίας ακριβώς της καθαρεύουσας, διασπάται η βιωματική υπόστρωση από τη γλωσσική της επίστρωση, αφήνοντας ανάμεσά τους ένα είδος κενού. Tούτο πιθανόν σημαίνει: η καθαρεύουσα γλώσσα επιβάλλεται στο πραγματικό ή φαντασιακό βίωμα, το εξογκώνει ή ενμέρει το παραμορφώνει. Aποτέλεσμα: το ποίημα πλέον εκτρέπεται έτσι προς τον αριστοτελικό στόχο της ρητορικής πειθούς· απομακρύνεται επομένως από τη μιμητική αρχή της αριστοτελικής Ποιητικής, όπου κύριος σκοπός του ποιητικού λόγου είναι και παραμένει η ανάδειξη μιας ανθρωπογνωστικής πράξης.

...δείτε περισσότερα

Τα σύμβολα της γλώσσας

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ

το Βήμα, 7/1/2001

Αν δεχτούμε ότι τα σύμβολα και η συμβολική γλώσσα αποτελούν υπέρθεση κατά κάποιον τρόπο της παρομοίωσης και της μεταφοράς· αν θυμηθούμε την ευρηματική ωφέλεια των αριθμών ως μαθηματικών συμβόλων αλλά και των αλφαβητικών γραμμάτων ως σωτήριων συμβόλων της γραφής· αν σκεφτούμε το λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό κίνημα του συμβολισμού, στο οποίο ακούμπησε ο μοντερνισμός του αιώνα μας· τότε οφείλουμε να υποδεχτούμε τα σύμβολα κάθε λογής ως αναφαίρετο παραπλήρωμα της ανθρώπινης έκφρασης και επικοινωνίας.

...δείτε περισσότερα