ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Κλασικές Σπουδές » Γλώσσα
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα σε τόμους
¶ρθρα σε περιοδικά
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Εισηγήσεις
Συνέδρια
Ημερίδες
Σεμινάρια
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis σχολικά
Wikis ΚΣΕ
Zotero
Flickr
Scoopit
Ιστοσελίδες
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


Τα λογοτεχνικά κείμενα ως γλωσσικά πρότυπα

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ 

 
Συνέδριο για την ελληνική γλώσσα
(Αθήνα, 29 Νοεμβρίου -1 Δεκεμβρίου 1996): 1976-1996,
Είκοσι χρόνια από την καθιέρωση της
Νεοελληνικής (Δημοτικής) ως επίσημης γλώσσας,
Οργάνωση: Τομέας Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών και τη Γλωσσική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα 1999.

H διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων μέσα στην τάξη έχει νόημα, μόνον εφόσον αποκαλύπτει προοδευτικώς τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα της γλώσσας τους. Mε την προειδοποίηση μάλιστα πως η γλωσσική επαφή και τριβή των μαθητευομένων με τα λογοτεχνικά κείμενα δεν είναι τελικώς χρησιμοθηρική, αλλά με την ευρύτερη και βαθύτερη έννοια της λέξης ψυχαγωγική. Πέρα δηλαδή από την ηδονή, προσφέρει στον μαθητευόμενο πρόγευση της προσωπικής εκφραστικής περιπέτειάς του, την ευθύνη της οποίας οφείλει να αναλάβει ο ίδιος.

...δείτε περισσότερα

Αρχαία ελληνική γλώσσα: μύθοι και μυθοποίηση

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ 

Από τον τόμο, Γ. Χάρης (επιμ.),
Δέκα μύθοι για τη γλώσσα.
Πρόσωπα 21ος αιώνας. 
 Τα Νέα, 16/09/ 2000.

Στο μύθευμα περί της αρχαίας ελληνικής γλώσσας οφείλονται παρεπόμενες εμπλοκές του γλωσσικού μας ζητήματος και μια σειρά από συγγενικά ιδεολογήματα, που εδώ μόνον επιγράφονται. Eννοούνται τα μυθεύματα για:

(α) την καθαρότητα και τον άμεικτο χαρακτήρα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας·
(β) την πρότυπη αξία της έναντι όλων των άλλων γλωσσών·
(γ) την αδιατάρακτη συνοχή και συνέχειά της·
(δ) το αμετάφραστό της·
(ε) την αποκλειστική κληροδοσία της στους Nεοέλληνες.

 

...δείτε περισσότερα