ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Κλασικές Σπουδές » Γλώσσα
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Αρχαία ελληνική γλώσσα: μύθοι και μυθοποίηση

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ 

Από τον τόμο, Γ. Χάρης (επιμ.),
Δέκα μύθοι για τη γλώσσα.
Πρόσωπα 21ος αιώνας. 
 Τα Νέα, 16/09/ 2000.

Στο μύθευμα περί της αρχαίας ελληνικής γλώσσας οφείλονται παρεπόμενες εμπλοκές του γλωσσικού μας ζητήματος και μια σειρά από συγγενικά ιδεολογήματα, που εδώ μόνον επιγράφονται. Eννοούνται τα μυθεύματα για:

(α) την καθαρότητα και τον άμεικτο χαρακτήρα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας·
(β) την πρότυπη αξία της έναντι όλων των άλλων γλωσσών·
(γ) την αδιατάρακτη συνοχή και συνέχειά της·
(δ) το αμετάφραστό της·
(ε) την αποκλειστική κληροδοσία της στους Nεοέλληνες.

 

...δείτε περισσότερα