ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα »
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα
Εισηγήσεις
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis
Βάσεις δεδομένων
Ιστοσελίδες
Φιλολογικά Αν. Αττικής
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


"Philologia": Συναθροιστής περιεχομένου

Λάμπρος Πόλκας

Στον συναθροιστή περιεχομένου του Scoopit "Philologia" συγκεντρώνω αξιόπιστο υλικό, το οποίο και σχολιάζω, σχετικά με την έρευνα και την εφαρμογή των ψηφιακών, ανθρωπιστικών και κλασικών, σπουδών και το μοιράζομαι με άλλους χρήστες στο διαδίκτυο.

 

 

...δείτε περισσότερα