ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα »
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα σε τόμους
¶ρθρα σε περιοδικά
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Εισηγήσεις
Συνέδρια
Ημερίδες
Σεμινάρια
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis σχολικά
Wikis ΚΣΕ
Zotero
Flickr
Scoopit
Ιστοσελίδες
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


Διάλογοι για τη μετάφραση των κλασικών κειμένων
 

 

Σε τέσσερις σύντομους διαλόγους ο Oliver Taplin (ομότιμος καθηγητής κλασικών σπουδών στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης) και η Lorna Hardwick (καθηγήτρια κλασικών σπουδών και διευθύνουσα του προγράμματος "η πρόσληψη των κλασικών κατά τον ύστερο εικοστό αιώνα στην αγγλική ποίηση και το δράμα") συζητούν θέματα σχετικά με τη μετάφραση των αρχαίων ελλήνων και ρωμαίων συγγραφέων και την πρόσληψή τους από τα σύγχρονα ακροατήρια.

Το υλικό που παρουσιάζεται στη συνέχεια προέρχεται από το πρόγραμμα "podcasts from the University of Oxford".

...δείτε περισσότερα