ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Τεχνολογικά ΠαΠει
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα
Εισηγήσεις
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis
Βάσεις δεδομένων
Ιστοσελίδες
Φιλολογικά Αν. Αττικής
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


Πανεπιστήμιο Πειραιά: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (Ηλεκτρονική Μάθηση)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται μερικές εργασίες, δικές μου και συνεργατικές, από τη μεταπτυχιακή μου μαθητεία στο Πανεπιστήμιο Πειραιά: Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων [σήμερα Ψηφιακών Συστημάτων]. Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση. Στις εργασίες δεν περιλαμβάνονται οι υλοποιήσεις των εφαρμογών, τις οποίες τα σχετικά έγγραφα συστήνουν.

 

Creative Commons License

Το Μεταπτυχιακές εργασίες από τον Εργασίες Πανεπιστημίου Πειραιά: Λ. Πόλκας διέπεται από την άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα. Βασισμένο σε μία εργασία στο epea.gr.

...δείτε περισσότερα