ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Ανθρωπιστικά » Εργαστήρια
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Τα ελληνικά γράμματα: από τη σκληρή πέτρα στο σκληρό δίσκο

Η Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων διοργάνωσε το 1995, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, διεθνές συνέδριο με τίτλο Ελληνικά γράμματα: από τη σκληρή πέτρα στο σκληρό δίσκο. Τα Πρακτικά, που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, παρουσιάζονται και εδώ.

...δείτε περισσότερα