ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Διαγλωσσική
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Διάλογοι για τη μετάφραση των κλασικών κειμένων

Σε τέσσερις σύντομους διαλόγους ο Oliver Taplin (ομότιμος καθηγητής κλασικών σπουδών στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης) και η Lorna Hardwick (καθηγήτρια κλασικών σπουδών και διευθύνουσα του προγράμματος "η πρόσληψη των κλασικών κατά τον ύστερο εικοστό αιώνα στην αγγλική ποίηση και το δράμα") συζητούν θέματα σχετικά με τη μετάφραση των αρχαίων ελλήνων και ρωμαίων συγγραφέων και την πρόσληψή τους από τα σύγχρονα ακροατήρια.

Το υλικό που παρουσιάζεται στη συνέχεια προέρχεται από το πρόγραμμα "podcasts from the University of Oxford".

...δείτε περισσότερα

Ιστορική επισκόπηση της μετάφρασης των κλασικών γλωσσών

Λάμπρος Πόλκας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές τάσεις και αντιλήψεις, με τους εκπροσώπους τους, που ίσχυσαν στον χώρο της μετάφρασης των κλασικών γλωσσών (κυρίως της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής), στη διαχρονική εξέλιξη της γραμματείας της Δύσης.

Τα κείμενα είναι ήδη δημοσιευμένα στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στην ενότητα για την Ενδογλωσσική μετάφραση.

...δείτε περισσότερα

Θέματα και προβλήματα της μετάφρασης

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται δεσμοί σε κείμενα, ελλήνων και ξένων, ειδικών, που αναφέρονται σε γενικά θέματα και προβλήματα της μετάφρασης. Έμφαση δίνεται στη μετάφραση των κλασικών γλωσσών....δείτε περισσότερα

Δαφορετικά φώτα, διαφορετικά χέρια...
...δείτε περισσότερα